Talotekniikka

Talotekniikkaan sisältyville LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmille asetetaan entistä enemmän vaatimuksia. Energiamääräysten kehittyessä hyvin suunnitellun ja toimivan talotekniikan merkitys lisääntyy koko ajan. Järjestelmien on oltava entistä monipuolisempia, monimuotoisempia ja niiden on mukauduttava rakennuksen käyttäjien tarpeisiin, sekä rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman joustavasti.
Suunnitteluvaiheessa määritetään ja suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti mm.


 • rakennuksen energiantarve
 • lämmitys ja jäähdytysratkaisut
 • ilmaisenergioiden hyödyntäminen
 • tavoitteiden mukaiset sisäilmaolosuhteet
 • järjestelmien joustavuus koko rakennuksen elinkaari huomioiden
 • olemassa olevia järjestelmien hyödyntäminen saneeraus projekteissa

Perinteisen talotekniikan suunnittelun lisäksi teemme mm.

 • energiaselvityksiä ja – katselmuksia
 • kuntoarvioita ja – selvityksiä
 • asennusvalvontaa
 • 3 D mallintamista
 • sisustussuunnittelua kylpyhuone ja keittiösaneerauksissa
 • kustannusarvioita ja – laskelmia

LVI-suunnittelu

Teemme laaja-alaisesti lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- sekä sprinklerjärjestelmien suunnittelua mm.

 • asuinrakennuksiin
 • liikerakennuksiiin ja -tiloihin
 • toimistorakennuksiin
 • julkisiin rakennuksiin
 • terveydenhuoltoalan hoitolaitoksiin
 • teollisuuskiinteistöihin.

 

Suunnittelutyössä tavoitteenamme on aina suunnitella asiakkaan tarpeet toteuttava järjestelmä kustannustehokkaasti ja rakennuksen koko elinkaari huomioiden.

Suunnittelussa käytämme kotimaista kolmeulotteista MagiCad- suunnitteluohjelmistoa. Käytössämme on Riuska, Ryhti ja IDA ICE ohjelmat energiatarve ja sisäolosuhdelaskentaan sekä lisäksi erillisiä mitoitusohjelmia sekä laitevalmistajien tuotevalintaohjelmistoja.

Tero Hiltunen, Suunnittelupäällikkö, LVI, 010 3203 555 / 050 349 4774

Web Design: Tuula Korkalainen/Pexi Närväinen