[15.12.2016]
Insinööritoimisto Jormakka Oy pääsi yrityssaneeraukseen

Yrityksen perusliiketoiminta on terveellä pohjalla ja tilapäiset taloudelliset vaikeudet ovat ratkaistavissa rahoitus- ja omistusjärjestelyillä sekä toimintaa tehostamalla. Tämän totesi 13.12.2016 myös Joensuun käräjäoikeus, joka määräsi yrityssaneerausmenettelyn aloitettavaksi. Yrityssaneerauksen selvittäjänä toimii asianajaja Ismo Nurmela ja ehdotus saneerausohjelmaksi tulee olla valmis 23.02.2017.


Yrityssaneerausohjelman käynnistyttyä yhtiön toiminta jatkuu normaaliin tapaan. Näin ollen Jormakka Oy:n liikesopimukset ovat edelleen voimassa sellaisenaan ja yritys huolehtii projekteistaan ja toimituksistaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti.


Toimintamme on laajentunut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana eikä organisaatiota ole saatu sopeutettua riittävän nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Samanaikaisen yleisen taloudellisen taantuman takia myös rahan liike on hidastunut ja maksuajat pidentyneet, mikä on osaltaan heikentänyt maksuvalmiuttamme.


Yrityksemme henkilöstö on kuitenkin ammattitaitoista ja motivoitunutta sekä sitoutunut saneeraustoimenpiteiden vaatimiin tehostustoimiin. Totesimme laajassa yrityksessä toteutetussa toimintakartoituksessa, että talousvaikeudet ovat luonteeltaan tilapäisiä ja, että yrityssaneerausmenettelyssä on mahdollista tervehdyttää rahoitus- ja pääomarakenne sekä saattaa omistuspohja toimintaa vastaavalle tasolle.” toteaa yrityksen toimitusjohtaja Jussi Jormakka.

Ajankohtaista