Talotekniikka

Talotekniikkaan sisältyville LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmille asetetaan entistä enemmän vaatimuksia. Energiamääräysten kehittyessä hyvin suunnitellun ja toimivan talotekniikan merkitys lisääntyy koko ajan. Järjestelmien on oltava entistä monipuolisempia, monimuotoisempia ja niiden on mukauduttava rakennuksen käyttäjien tarpeisiin, sekä rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman joustavasti.
Suunnitteluvaiheessa määritetään ja suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti mm.


 • rakennuksen energiantarve
 • lämmitys ja jäähdytysratkaisut
 • ilmaisenergioiden hyödyntäminen
 • tavoitteiden mukaiset sisäilmaolosuhteet
 • järjestelmien joustavuus koko rakennuksen elinkaari huomioiden
 • olemassa olevia järjestelmien hyödyntäminen saneeraus projekteissa

Perinteisen talotekniikan suunnittelun lisäksi teemme mm.

 • energiaselvityksiä ja – katselmuksia
 • kuntoarvioita ja – selvityksiä
 • asennusvalvontaa
 • 3 D mallintamista
 • sisustussuunnittelua kylpyhuone ja keittiösaneerauksissa
 • kustannusarvioita ja – laskelmia

Rakennusautomaatiosuunnittelu

Rakennusautomaatiolla tarkoitetaan rakennuksen mittaus- ja säätölaitteista sekä – järjestelmistä muodostuvaa kokonaisuutta, jolla rakennuksen toiminnallisia osia, kuten sähkö-, LVI- ja turvavalvontajärjestelmiä ohjataan ja valvotaan.

Toimivan ja energiataloudellisen taloteknisen järjestelmäkokonaisuuden suunnittelussa tarvitaan sekä säädettävien prosessien, että säätö- ja valvontajärjestelmien hyvää osaamista.

RAU, SÄH

Web Design: Tuula Korkalainen/Pexi Närväinen