Talotekniikka

Talotekniikkaan sisältyville LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmille asetetaan entistä enemmän vaatimuksia. Energiamääräysten kehittyessä hyvin suunnitellun ja toimivan talotekniikan merkitys lisääntyy koko ajan. Järjestelmien on oltava entistä monipuolisempia, monimuotoisempia ja niiden on mukauduttava rakennuksen käyttäjien tarpeisiin, sekä rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mahdollisimman joustavasti.
Suunnitteluvaiheessa määritetään ja suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti mm.


 • rakennuksen energiantarve
 • lämmitys ja jäähdytysratkaisut
 • ilmaisenergioiden hyödyntäminen
 • tavoitteiden mukaiset sisäilmaolosuhteet
 • järjestelmien joustavuus koko rakennuksen elinkaari huomioiden
 • olemassa olevia järjestelmien hyödyntäminen saneeraus projekteissa

Perinteisen talotekniikan suunnittelun lisäksi teemme mm.

 • energiaselvityksiä ja – katselmuksia
 • kuntoarvioita ja – selvityksiä
 • asennusvalvontaa
 • 3 D mallintamista
 • sisustussuunnittelua kylpyhuone ja keittiösaneerauksissa
 • kustannusarvioita ja – laskelmia

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnitteluun kuuluu sähkö- ja  tietoteknisten järjestelmien suunnittelu sekä valaistussuunnittelu.

Teemme sähkösuunnittelua erilaisiin uudis- että korjausrakennuskohteisiin.
Kohteitamme ovat mm.

 • sairaalat ja terveyskeskukset
 • palvelutalot
 • liike- ja toimistorakennukset
 • koulut ja opetuslaitokset
 • paloasemat ja hätäkeskukset
 • kylpylät ja uimahallit
 • muut julkiset rakennukset
 • teollisuuskiinteistöt
 • asuinkerros- ja rivitalot

Tietoteknisten järjestelmien suunnittelu

Suunnittelemme myös rakennusten tietotekniset järjestelmät, joita ovat mm.:

 • viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
 • tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelmät
 • merkinanto- ja kutsujärjestelmät
 • tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
 • turvallisuusjärjestelmät
 • viranomaisjärjestelmä
 • automaatio- ja mittausjärjestelmät

Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu on yksi merkittävä tilojen käyttöön, arkkitehtuuriin, energiatehokkuuteen ja käyttökustannuksiin vaikuttava osa rakennushanketta. Hyvä valaistusratkaisu on esteettinen, laadukas, teknisesti oikein mitoitettu ja valittu joustava  sekä kokonaistaloudellisesti kannattava.

Hyvässä valaistussuunnittelussa huomioidaan yleis-, kohde- ja erikoisvalaistuksen tarpeet.

RAU, SÄH

Web Design: Tuula Korkalainen/Pexi Närväinen